Archiwa miesięczne: sierpień R


Hymn Kasperiańskich Dni Młodych (video)

Dałeś nam więź, któ­rej nie roze­rwie czas, Bo nie z tej ziemi jest łącząca nić I choć zawiodę pew­nie jesz­cze nie raz, To serca wiąże bra­ter­stwo krwi. Refren: Kiedyś dalecy, Dziś jeste­śmy bli­sko, dzięki Jego Krwi. Kiedyś tak obcy, Dziś jeste­śmy braćmi, dzięki Jego Krwi. Więcej na stronie: www.kaspersi.odkupieni.pl