Roczne archiwa: R


Hymn Kasperiańskich Dni Młodych (video)

Dałeś nam więź, któ­rej nie roze­rwie czas, Bo nie z tej ziemi jest łącząca nić I choć zawiodę pew­nie jesz­cze nie raz, To serca wiąże bra­ter­stwo krwi. Refren: Kiedyś dalecy, Dziś jeste­śmy bli­sko, dzięki Jego Krwi. Kiedyś tak obcy, Dziś jeste­śmy braćmi, dzięki Jego Krwi. Więcej na stronie: www.kaspersi.odkupieni.pl  


V KASPERIAŃSKIE DNI MŁODYCH

Zapraszamy Cię na V Kasperiańskie Dni Młodych, które odbędą się 23–25 sierp­nia 2013 w Częstochowie. Jeżeli szu­kasz reko­lek­cji skie­ro­wa­nych do mło­dzieży, chcesz prze­żyć waka­cje z Bogiem w spo­sób abso­lut­nie nie­ba­nalny — to spo­tka­nie jest dla Ciebie!  Oficjalna strona wydarzenia: www.kaspersi.odkupieni.pl


MAJOWE KWADRATY

Już po raz kolejny spotkanie w kaplicy dworcowej zostało zamienione na częstochowski plac „KWADRATY”, tym razem w sobotę 25 maja między 19.00 – 20.00. W planie:– Flashmob– Uwielbienie Jezusa– Modlitwa za przechodniów– i co tam jeszcze Duch Święty nam podpowie 🙂 Przyjdź! Przyznaj się do Jezusa a On przyzna się […]


POLECAMY NA CZERWIEC 2013

8 czerwca 2013 roku na boisku przy WSD, ul. Kazimierza 11 odbędzie się spotkanie ewangelizacyjne pod nazwą:  ” POCZUJ  SMAK  PRAWDY „ Poniżej przedstawiamy plan spotkania:  17:00  Rozpoczęcie i rozdanie Pakietów Startowych 17:30  Koncert zespołu ARMIA DZIECI z LUBLINA 18:45  „Zagnij księdza” 18:15  Spektakl ewangelizacyjny 19:30  Modlitwa uwielbienia (Radosław Pazura […]