IV Kasperiańskie Dni Młodych


  •  Serdecznie zapra­szamy na IV Kasperiańskie Dni Młodych, które odbędą się 24–26 sierp­nia 2012 w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych duchem, któ­rzy pra­gną odna­leźć lub umoc­nić swoją wiarę. Tegoroczne Dni będą prze­bie­gać pod hasłem: „Wolność mamy we Krwi”.

Wolność fascy­nuje i napawa lękiem, dla­tego zmu­sza, by nasza postawa wobec niej nie była nieokreślona.” – pisał ks. Józef Tischner. Podążając za tą myślą, chcemy pod­czas IV Kasperiańskich Dni Młodych zasta­no­wić się wspól­nie: czym jest wol­ność, a co na pewno nią nie jest?  W jaki spo­sób z wol­no­ści korzy­stać, by nio­sła ze sobą szczę­ście, a nie roz­cza­ro­wa­nie? Gdzie szu­kać wol­no­ści? Jak w tych poszu­ki­wa­niach nie zabłądzić?

 Takie pyta­nia będziemy sobie sta­wiać w wyjąt­ko­wym miej­scu: Sanktuarium Krwi Chrystusa, gdzie znaj­duje się reli­kwiarz Krwi naszego Pana. Symbol Baranka Paschalnego przy­po­mina nam o cenie jaką zapła­cił za naszą wol­ność Jezus Chrystus. On jest tym, który wziął na sie­bie wszyst­kie sła­bo­ści, cię­żary oraz nasze grze­chy. To wła­śnie Jego Krew oczysz­cza nas każ­do­ra­zowo w sakra­men­tach: Eucharystii i sakra­men­cie pokuty.

 Przewidziane punkty programu:

  • – koncert Darka Malejonka wraz z zespołem

  • – spotkanie z himalaistą Jackiem Telerem i jego żoną

  • – warsztaty bębniarskie prowadzone przez Bogdana Kulika

  • – okazja do indywidualnych rozmów z Misjonarzami Krwi Chrystusa

  • – specjalne błogosławieństwo relikwiarzem Krwi Chrystusa

  • – okazja do integracji przy tańcach, śpiewach i zabawach

  • – różnego rodzaju warsztaty…

Serdecznie zapraszamy!

Koszt udziału to tylko 25zł, zapisy wkrótce.

Aktualne informacje na stronie spotkania młodych w Częstochowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *