V KASPERIAŃSKIE DNI MŁODYCH


Zapraszamy Cię na V Kasperiańskie Dni Młodych, które odbędą się 23–25 sierp­nia 2013 w Częstochowie. Jeżeli szu­kasz reko­lek­cji skie­ro­wa­nych do mło­dzieży, chcesz prze­żyć waka­cje z Bogiem w spo­sób abso­lut­nie nie­ba­nalny — to spo­tka­nie jest dla Ciebie!

 Oficjalna strona wydarzenia: www.kaspersi.odkupieni.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *