Archiwa miesięczne: kwiecień R


IV Kasperiańskie Dni Młodych

 Serdecznie zapra­szamy na IV Kasperiańskie Dni Młodych, które odbędą się 24–26 sierp­nia 2012 w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych duchem, któ­rzy pra­gną odna­leźć lub umoc­nić swoją wiarę. Tegoroczne Dni będą prze­bie­gać pod hasłem: „Wolność mamy we Krwi”. „Wolność fascy­nuje i napawa lękiem, dla­tego zmu­sza, by nasza postawa […]


Wielkanoc 2012

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz radosnego Alleluja!