Archiwa miesięczne: październik R


HOLYSINNERS – Święci grzesznicy –

Cmentarz na ul. Św. Rocha w Częstochowie będzie miejscem gdzie w czwartek 31 października od godziny 16.00 zaczniemy rozdawać pudełka zapałek z wizerunkami świętych i ich myślami. O 17.00 Msza św. w kaplicy cmentarnej, po niej wyjście procesyjne z relikwiami świętych i flagami oraz pochód na cmentarzu. O godz. 18.00 […]


Stacja 0Rh+

Dni Kasperiańskie już za nami, ale przed nami kolejne mega wyda­rze­nie! Już dziś Radio Jasna Góra nada audy­cję pro­wa­dzoną przez Kaspersów oraz Misjonarzy Krwi Chrystusa. Będzie to pierw­sza audy­cja z cyklu „Stacja 0Rh+”. Kolejne nada­wane będą w każdy pierw­szy i trzeci czwar­tek mie­siąca o godzi­nie 17:00.Nazwa audy­cji wypływa z faktu, że osoba mająca grupę krwi […]