Archiwum dnia: 29 stycznia 2014


Pociąg do Nieba w akcji, LUTY 2014

15 lutego chcemy wybrać się do osób bezdomnych. Do tego czasu prowadzimy dla nich zbiórkę rzeczy przydatnych zimą: czapki, rękawiczki, kalesony, szaliki, skarpety. Wspomniane akcesoria można zostawiać na recepcji Domu św. Kaspra ul. Mąkoszy 1.   Kontakt dla osób chcących się dołączyć: ks. Damian Siwicki  bratrewelka@o2.pl


Pokasperiańskie Spotkanie Młodych…

Kolejne PSM z cyklu „Ludzie Boga”  już za nie­cały mie­siąc! Tym razem zapra­szamy Was na spo­tka­nie ze św. Marią de Mattias. Usłyszymy co nieco na temat dziew­czyny z małego wło­skiego mia­steczka, która pew­nego dnia posta­no­wiła zmie­nić rady­kal­nie swoje życie (i jak na praw­dziwą kobietę przy­stało, zaczęła oczy­wi­ście od zmiany swo­jej gar­de­roby). Co […]