Hymn Kasperiańskich Dni Młodych (video)


Dałeś nam więź, któ­rej nie roze­rwie czas,
Bo nie z tej ziemi jest łącząca nić
I choć zawiodę pew­nie jesz­cze nie raz,
To serca wiąże bra­ter­stwo krwi.

Refren:

Kiedyś dalecy,
Dziś jeste­śmy bli­sko,
dzięki Jego Krwi.

Kiedyś tak obcy,
Dziś jeste­śmy braćmi,
dzięki Jego Krwi.

Więcej na stronie: www.kaspersi.odkupieni.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *