Chcę być święty, bo

Witajcie Kochani! W ramach październikowo-listopadowej stacji Pociągu do Nieba chcemy zorganizować, już kolejny raz, razem z różnymi wspólnotami z Częstochowy akcję Holysinners / Święci Grzesznicy. Tegoroczna edycja odbędzie się w piątek 31 października. Chcemy zamanifestować nasze pragnienie świętości, bo bez niej nie ma radości, ani życia w pełni na maksa, […]


Wyjście do bezdomnych

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przynieśli do Domu św. Kaspra dary dla bezdomnych. Byliśmy zaskoczeni i zbudowani Waszą hojnością. Szczególne podziękowania kierujemy do Agnieszki Armacińskiej, która rozpowszechniała informację o zbiórce. Wczoraj (15.02.2014) odwiedziliśmy bezdomnych i obdarowaliśmy ich przyniesionymi przez Was rzeczami. Dłuższa relacja z akcji już wkrótce!


Pociąg do Nieba w akcji, LUTY 2014

15 lutego chcemy wybrać się do osób bezdomnych. Do tego czasu prowadzimy dla nich zbiórkę rzeczy przydatnych zimą: czapki, rękawiczki, kalesony, szaliki, skarpety. Wspomniane akcesoria można zostawiać na recepcji Domu św. Kaspra ul. Mąkoszy 1.   Kontakt dla osób chcących się dołączyć: ks. Damian Siwicki  bratrewelka@o2.pl


Pokasperiańskie Spotkanie Młodych…

Kolejne PSM z cyklu „Ludzie Boga”  już za nie­cały mie­siąc! Tym razem zapra­szamy Was na spo­tka­nie ze św. Marią de Mattias. Usłyszymy co nieco na temat dziew­czyny z małego wło­skiego mia­steczka, która pew­nego dnia posta­no­wiła zmie­nić rady­kal­nie swoje życie (i jak na praw­dziwą kobietę przy­stało, zaczęła oczy­wi­ście od zmiany swo­jej gar­de­roby). Co […]


Grudniowy Pociąg do Nieba

W najbliższą sobotę (21 grudnia 2013) po południu mamy zamiar wybrać się z wizytą do Domu Pomocy Społecznej (DPS-u) odwiedzić starsze osoby. Chcemy zabrać instrumenty, grać, śpiewać i rozdawać skromne upominki. W tej sprawie dobrze było by się spotkać nieco wcześniej w sobotę z rana i przygotować się stosownie w […]