martin7


Grudniowy Pociąg do Nieba

W najbliższą sobotę (21 grudnia 2013) po południu mamy zamiar wybrać się z wizytą do Domu Pomocy Społecznej (DPS-u) odwiedzić starsze osoby. Chcemy zabrać instrumenty, grać, śpiewać i rozdawać skromne upominki. W tej sprawie dobrze było by się spotkać nieco wcześniej w sobotę z rana i przygotować się stosownie w […]


HOLYSINNERS – Święci grzesznicy –

Cmentarz na ul. Św. Rocha w Częstochowie będzie miejscem gdzie w czwartek 31 października od godziny 16.00 zaczniemy rozdawać pudełka zapałek z wizerunkami świętych i ich myślami. O 17.00 Msza św. w kaplicy cmentarnej, po niej wyjście procesyjne z relikwiami świętych i flagami oraz pochód na cmentarzu. O godz. 18.00 […]


Stacja 0Rh+

Dni Kasperiańskie już za nami, ale przed nami kolejne mega wyda­rze­nie! Już dziś Radio Jasna Góra nada audy­cję pro­wa­dzoną przez Kaspersów oraz Misjonarzy Krwi Chrystusa. Będzie to pierw­sza audy­cja z cyklu „Stacja 0Rh+”. Kolejne nada­wane będą w każdy pierw­szy i trzeci czwar­tek mie­siąca o godzi­nie 17:00.Nazwa audy­cji wypływa z faktu, że osoba mająca grupę krwi […]


Hymn Kasperiańskich Dni Młodych (video)

Dałeś nam więź, któ­rej nie roze­rwie czas, Bo nie z tej ziemi jest łącząca nić I choć zawiodę pew­nie jesz­cze nie raz, To serca wiąże bra­ter­stwo krwi. Refren: Kiedyś dalecy, Dziś jeste­śmy bli­sko, dzięki Jego Krwi. Kiedyś tak obcy, Dziś jeste­śmy braćmi, dzięki Jego Krwi. Więcej na stronie: www.kaspersi.odkupieni.pl